Czas przełomu - między fizyką klasyczną a kwantową

  1. Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego ogłasza konkurs otwarty na pracę oryginalną lub esej naukowy, niekoniecznie związane z osobą Mariana Smoluchowskiego, ale opisujące wybrany ciekawy aspekt z okresu powstawania fizyki współczesnej (1900-1930).
  2. Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia – 15 lipca 2017. Długość manuskryptu – do 20 stron standardowego maszynopisu w formacie pdf. Ogłoszenie wyników w Dniu Otwartym Roku Smoluchowskiego, 7 września 2017 r. Ekspozycja najlepszych prac do 3 października 2017 r. w Audytorium Maximum UJ.
  3. Wysokość sumaryczna nagród: do 5 000 zł. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału kwotowego nagród wyróżnionych prac. Nagrodzony esej może zostać także opublikowany w Postępach Fizyki.
  4. Adres nadsyłania prac (wyłącznie droga elektroniczną) na adres: ptf@agh.edu.pl w tytule maila prosimy wpisać: Konkurs na pracę/esej naukowy.
W imieniu Komisji Konkursowej
 
Józef Spałek
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Fizycznego