Wyniki II etapu

W II etapie Konkursu prac uczniowskich Śladami Smoluchowskiego Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznać żadnej nagrody ani wyróżnienia w żadnej z dwóch kategorii wiekowych.