Wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski - w stulecie śmierci.”

28 czerwca 2017 roku Marszałek Stanisław Kaczewski otworzył w Senacie RP wystawę „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski – w stulecie śmierci.” ukazującą życie oraz prace wybitnego polskiego naukowca - Mariana Smoluchowskiego.

Wystawa prezentuje osiągnięcia naukowe wybitnego fizyka, jego pasje, etapy kariery naukowej oraz działalność społeczną (m.in. w Towarzystwie Tatrzańskim oraz Polskiej Akademii Umiejętności).

Scenariusz wystawy, opracowanie plansz: Maciej Kluza, Maria Pawłowska
Opracowanie graficzne: Krzysztof Magda, Karol Trojanowski
Projekt graficzny plakatu: Nikodem Frodyma

Dzień otwarty

W czwartek, 7 września br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Dzień Otwarty poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, a skierowane było do licealistów oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Wykłady przedstawiające Mariana Smoluchowskiego jako człowieka, uczonego i alpinistę przeprowadzone zostały przez prof. dr. hab. Franciszka Ziejkę (UJ), prof. dr. hab. Bogdana Cichockiego (UW) oraz inż. Janusza Machulika (PTT).

Dr hab. Paweł Góra oraz dr Marek Gołąb przeprowadzili demonstracje zjawisk fizycznych, w których wyjaśnienie zaangażowany był Profesor Smoluchowski. Entuzjastycznie zostały przyjęte przez publiczność również pokazy przygotowane przez Wydział Chemii UJ.

W czasie Dnia Otwartego odbyła się również uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na dzieło artystyczne „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego”, a uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia wystawy nagrodzonych prac.

Konferencja historyczno-naukowa "Nauka i Sztuka w hołdzie Marianowi Smoluchowskiemu"

W niedzielę, 3 września, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, konrefencją historyczno-naukową "Nauka i Sztuka w hołdzie Marianowi Smoluchowskiego" rozpoczęto obchody 100-lecia śmierci tego wybitnego fizyka.

Podczas uroczystości wręczone zostały medale Plus Ratio Quam Vis. Pierwszy z nich Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przekazał profesorowi J. Miguelowi Rubiemu z Uniwersytetu Barcelońskiego. Otrzymał go za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie termodynamiki układów nanoskopowych dokumentujące współczesną wizję dziedzictwa prac Mariana Smoluchowskiego. Drugi medal został przyznany profesor Katji Lindenberg z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego za rozpoznanie fundamentalnych osiągnięć naukowych w zakresie nierównowagowej fizyki statystycznej będących udokumentowaniem współczesnej interpretacji spuścizny Mariana Smoluchowskiego, w tym zastosowania teorii procesów stochastycznych do opisu kinetyki chemicznej. 

Zgromadzeni goście wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy z nich "Marian Smoluchowski - życie i twórczość" został wygłoszony przez prof. Bogdana Cichockiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei prof. Krzysztof Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przestawił wykład "Czy Galicja była aż tak bardzo nędzna?".

Konferencję zakończył koncert w wykonaniu orkiestry Sinfonietta Cracovia. Wykonała ona: Serenadę op. 2 Mieczysława Karłowicza, Orawę Wojciecha Kilata, Suitę liryczną Albana Berga oraz Krakowiaka prof. Piotra Zielińskiego.