Komisja konkursowa

prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor ASP w Krakowie (dyscyplina: malarstwo)
prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jacek Popiel - Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP - Prorektor ASP w Krakowie (dyscyplina: rzeźba)
dr hab. Tomasz Milanowski, prof. ASP - Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (dyscyplina: malarstwo)
dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP - Dziekan Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach (dyscyplina: malarstwo i grafika)
prof. dr hab. Robert Wolak - Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zdzisław Golda - Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Piotr Warchoł - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Witold Zawadzki - Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - sekretarz komisji