Wyniki I etapu

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do II etapu Konkursu pracę opatrzoną pseudonimem DOMI1KAMI.
Oryginał plakatu pracy, która przeszła do II etapu należy złożyć lub wysyłać na adres:
Biuro Konkursu Śladami Smoluchowskiego
Instytut Fizyki UJ,
ul. Łojasiewicza 11 pok. H-1-10,
30-348 Kraków

do dn. 30.07.2017.