Patronaty honorowe

Marszałek Senatu RP
​Stanisław Karczewski
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin
Marszałek Województwa Małopolskiego
​Jacek Krupa

 

Wojewoda
Małopolski
Prezydent
Miasta
Krakowa
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Patronaty medialne